adw. Machulec Kamil

Adwokat

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Zakres pomocy obejmuje przede wszystkim reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, jak również przed organami ścigania i organami administracji publicznej. Ponadto świadczenie pomocy prawnej polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu projektów pism procesowych i urzędowych, opinii prawnych oraz projektów umów. Z mojego doświadczenia wynika, że dla Klienta czas poświęcany przez niego na zajmowanie się problemami prawnymi jest kwestią równie, jeżeli nie bardziej, istotną niż wydane na ten cel pieniądze. Dlatego też moim priorytetem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania przez Klienta, zarówno na kontakt z adwokatem, jak i na pozytywne zakończenie sprawy. Oferuje szeroki zakres godzin spotkań. O wszystkich pismach wpływających do kancelarii w danej sprawie informuje niezwłocznie Klienta. W wypadku sporów prawnych dążę przede wszystkim do uzyskania satysfakcjonującego dla Klienta rezultatu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W postępowaniu sądowym z kolei staram się dążyć do jego szybkiego zakończenia, unikając działań, które przyczyniają się do przedłużenia procesu.

Doświadczenie zawodowe:

W zakresie prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego.

Telefon: 577 030 238
E-mail:
WWW: http://www.adwokat-machulec.pl

ADRES KANCELARII

ul. Kościuszki 8, 48-100 Głubczyce

FILIA KANCELARII

Filia Kancelarii Adwokackiej
47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 17
http://slmadwokaci.pl